Quota Anual:

Adults: 285€
Nens: (Paguen a partir de l’any que compleixen els 10 anys) 148 €

A partir de l’any en què compleixen els 18 anys ja han de pagar la quota d’adult.

Nom i Cognoms del titular del compte / Nombre y Apellidos del titular de la cuenta
Segons l'exigència de la Llei de Pagaments 16/2009, AUTORITZO al Club Víladrau amb CIF G17296237 a girar al número de compte indicat els rebuts corresponents en concepte de quotes de soci del club. / Según la exigencia de la Ley de Pagos 16/2009, AUTORIZO al Club Viladrau con CIF G17296237 a girar al número de cuenta indicado los recibos correspondientes en concepto de cuotas de socio del club.

Ens encantaria CONÉIXER!

El club al fem I som tots

Adreça:

Passeig Farigoles s/n
17406 Viladrau,
Girona, España

Telèfons:

Teléfono del Club: 648 566 360
Teléfono reserva restaurante (Elwira): 695 172 466

Emails:

administracion@clubviladrau.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt